Velkommen til Frederikssund

Læserbrev september 2020
Socialdemokraterne i Frederikssund vil gerne byde de evakuerede afghanske tolke velkommen i Frederikssund kommune. Det er dybt ulykkeligt, at Taliban igen efter 20 år har indtaget hele Afghanistan. Utrygheden, volden, borgerkrig og de udemokratiske forordninger kommer igen til at herske. Vi tænker især på de mange børn og kvinder, som nu igen må frygte fremover at leve efter middelalderlige normer, hvor friheden til at være pige og kvinde begrænses i en uhyggelig og uacceptabel grad.
Socialdemokratiet er dog i denne ulykkelige situation glade for, at det trods alt lykkedes at få så mange afghanske tolke med familier ud af det kaotiske og farlige land. Tolke, som med stor risiko har hjulpet de danske styrker med deres mission i landet. Disse mennesker bør vi hjælpe til en varig tryghed som tak for deres indsats. Gruppen af afghanske tolke og deres familier bør tildeles permanent opholdstilladelse som tak for deres store indsats. Frederikssund Kommune bør tage imod et antal af disse familier, i stedet for at de skal opholde sig i modtagecentre. Disse tolke har arbejdet for Danmarks udsendte, for friheden og de demokratiske grundprincipper, Lovgivningen bør laves om i forhold til de afghanske tolke og indtil da bør vi her i Frederikssund tage godt imod og sikre en ordentlig hverdag for en del af familierne.

På hele den socialdemokratiske gruppes vegne
Tina Tving Stauning
Gruppeformand og Borgmesterkandidat (A)