Mærkesager

Jeg har en række mærkesager, som jeg gør alt for at få med i de politiske beslutninger. Læs mere om dem.

Netop velfærd og de stærke og nære lokale fællesskaber, giver fornemmelsen af tryghed,at høre til og være med. Jeg vil passe på velfærden og holde fokus på fællesskaberne. Både de små, de lokale og de store fællesskaber.

Jeg vil arbejde for, at alle får muligheden for at være med. I børnehaven. I skolen. I arbejdslivet. I fritidslivet. I seniorlivet og i alderdommen. Og uanset, hvor man bor i Frederikssund kommune. Om det er i byen eller på landet.

Fællesskaber, nærhed, nærvær og velfærd - ja tak!

Vores børn har fortjent den bedste start på livet. Og det gælder alle børn. Jeg vil kæmpe for, at vi får brudt den negative sociale arv og får givet alle børn og unge mod på leg, læring og livet.

Vi skal, må og vil sikre, at børnehusene og skolerne er af høj kvalitet med de bedste faguddannede medarbejdere. Børn, unge og voksne skal trives, så de kan udvikle sig, lege og lære. Lige muligheder er vores fælles ansvar.

Der skal handling til nu og ikke blot fine ord i klimastrategier og politikker. Mere end nogensinde er det nødvendigt at tage ordentlig vare på den unikke natur og biodiversiteten, som også i Frederikssund kommune er under pres.

Ja, Frederikssund Kommune skal gå forest, så vi får skiftet til grøn energi, sænket CO2-udslippet og handlet grønt, bæredygtigt og ansvarligt fremover.

Jeg tror på at vi i fællesskab får skabt en grønnere fremtid.

Jeg vil kæmpe for, at alle får et så trygt, godt og aktivt et seniorliv som muligt. Sådan vil jeg nemlig også selv gerne have det, når jeg når dertil.

Alle skal have den hjælp, der er brug for, når man ikke selv kan. Og alle skal have mulighed for at blive så selvhjulpne som muligt. For det at kunne selv, giver frihed. Friheden til at bestemme selv, styre sit eget liv og nyde hverdagen.

Ingen skal vente på omsorg, pleje og nærvær. Det betyder at der skal være nok plejehjemspladser og kort ventetid for at få den nødvendige hjælp. Det er tryghed.