1. maj tale 2024

Traditionen tro blev 1. maj afholdt på Metalskolen i Jørlunde med deltagelse af kursister, den lokale socialdemokratiske partiforenings medlemmer og andre gode folk fra nær og fjern. På talerlisten var Dansk Metals forbundsformand Claus Jensen, Luc Triangle, ITUC, Matias Kring Niebuhr, kandidat til Europaparlamentet, Rasmus Stoklund, folketingsmedlem og undertegnede borgmester Tina Tving Stauning som den sidste taler.

 

Tak for dagens ord om landbrugets svineri, om de mange arbejdskampe, om demokratiets trængte vilkår, om regeringens resultater og ikke mindst vigtigheden af at stemme til det kommende EU-valg. Det er´ vigtigere end nogensinde.

Også tusind tak for igen at få muligheden for at holde dagens sidste 1. maj-tale her på Metalskolen i Jørlunde. Jeg er glad og stolt over, at Metalskolen ligger i Frederikssund Kommune. I bidrager med flotte muligheder for både kurser og arrangementer som dette. I bidrager til den grønne omstilling. Og så er det altid en fornøjelse at få besøg af tillidsrepræsentanter fra Metals TR-kurser på Rådhuset. Det giver nogle gode snakke om det kommunale styre og ofte om de mange dilemmaer vi står midt i. Om hvordan passer vi på vores velfærdsstat. Hvordan vi sikre arbejdskraft nok med de rette kompetencer. Hvordan regioner, stat og kommuner arbejder. Om mulighederne og demokratiets vilkår.

Og netop demokratiets grundvilkår må vi stå vagt omkring – alle steder – her i 2024. Jeg er utroligt optaget af, at vi ikke får snigende amerikanske tilstande, hvor løgnen bliver dagligdag og bedragere kan blive præsidenter. At vi sætter pris på og gør alt for, at vores diskussioner bliver taget på et faktuelt grundlag. At vi behandler hinanden ordentligt – både i skrift og tale. At vi finder sammen i de solide fællesskaber, som må og skal være bærende for det velfærdssamfund, som vi har opbygget gennem mere end 100 år. Det kræver modet til at insistere på, at vores sager og dermed de politiske beslutninger bliver taget på et så oplyst grundlag som muligt. Det kræver modet til at tage sig tiden til at lytte og forsøge at forstå, hvad der er på spil og hvad vi hver især ønsker os. Det kræver modet til at tage ansvar, når beslutningen eller prioriteringen skal tages.

Og det gør vi som socialdemokrater. Vi tager ikke kun ansvaret for en snæver gruppe eller en lille egn eller et mindre emne, men ansvar for, at vi alle kan leve, bo og trives. Både lokalt og nationalt. At vi alle kan få en opvækst og uddannelse og et job. At vi alle kan få en værdig alderdom. Og vi arbejder hele tiden på, at ulighederne skal mindskes. At alle som kan bidrage, skal bidrage og at vores fremtid bliver så grøn som overhoved muligt.

Forleden dag var jeg ude på Campus i Frederikssund. Det var torsdag og national klimahandledag og hvad kunne være bedre end at bruge tiden sammen med unge mennesker?! Der var indgået et forbilledligt samarbejde mellem gymnasiet og FGU. 2.g’erne havde haft et designforløb og lavet skitser osv. i forhold til det nye stoppested for busserne til og fra området og FGUerne havde knoklet med at omsætte en del af visionerne i den smukkeste snoede, lange træbænk både med og uden halvtaget. Solidt håndværk. Flotte flerfarvede bogstaver prydede facaden. Det var megaflot gjort. Og bag ved stod Movia, kommunen, Campus, en privat virksomhed og de to stærke ungdomsuddannelsesinstitutioner. Et samarbejde, som ikke handlede om at brande sig selv, men som handlede om at sammen er vi endnu bedre til at løse morgendagens opgaver. Senere på dagen deltog jeg i en 8. klasse, som havde arbejde med klimatiltag. Ved i hvad – man kan kun få troen på fremtiden igen, hvis man en enkelt dag med hadefulde facebook-beskeder – havde mistet den.
De unge både kan og vil, når det gælder.

For det er det det handler om, uanset om vi kommer fra byen eller fra landet. Uanset om vi har de eller de evner eller den eller den baggrund. Sammen kan vi meget mere.
Vi er en mangfoldig kommune. Vi har i de sidste år arbejdet ihærdigt med at højne vilkårene for børn, unge og ældre. Skabe flere arbejdspladser. Få flere faglærte unge. Få flere i trivsel. Og samtidig har vi givet den en skalle i forhold til den grønne omstilling.

Når politikerne sammen med borgere drøfter, hvad det gode borgerforløb er, så får vi skabt ændringer. Når politikere og erhvervsliv går sammen, så kan vi rykke på de grønne energitiltagene og når politikerne, fagbevægelse og erhvervsforeningen løfter sammen, så ender det med en fantastisk metalprinter der havner midt på Campus i Frederikssund.
Det nytter derfor noget - hver dag at have visionerne pudset godt af. Det nytter noget at stå sammen og insistere på fællesskaberne - både de små og de store – og ja det skaber ganske enkelt resultater, når vi trækker i samme retning.

Det ligger også bag de mange tiltag, som vi lokalpolitisk har sat i gang sammen med medarbejderne i kommunen – den største arbejdsplads i området. Attraktive arbejdspladser, frisættelse, samarbejde på tværs af faglighed. Selvstyrene teams. Færre ord og mere handling. Det er ganske enkelt blevet bedre at være offentligt ansat i Frederikssund og dermed hjælper vi velfærdssamfundet på rette kurs. Fagligheden bliver styrket.  Lønningerne er ved den sidste trepart – der hvor det trængte allermest, steget markant, og lysten til at være Sammen om - her hos os Frederikssund – er nu til at få øje på. Det giver styrke og som sagt bedre velfærd.

Samtidig banker bevidstheden om kunstig intelligens mere end på. Nu er prompte ikke kun noget man gør med det samme, men en måde at kunne fodre sin computer på, så man får de bedste svar.  ChatGBT giver viden og forklaringer på en masse ting. AI forandrer vores verden. Det går lynende hurtigt OG selve virkelighedsbegrebet bliver udvidet, strukket, trukket, så man snart ikke ved, hvad der er sandt og hvad der kan være falsk. Heldigvis har vi vores erfaring, viden og røde hjerter.

Det røde hjerte – ja lad os huske, hvad det er vi står for – solidaritet, demokrati og fællesskab. Huske hvorfor vi bliver ved med at kæmpe. I denne usikre verden er det - at ville, at ændre, at handle - en nødvendighed. Derfor er vi samlet her i dag. På arbejdernes internationale kampdag.

Tak til dig Claus for igen at kunne holde 1. maj sammen. Tak for igen – sammen – at hejse den røde fane. Og tak til alle jer, som kom i dag med troen på, at vi skulder ved skulder kan ændre verdenen til en bedre verden for dig og for mig og for de kommende generationer.  

Krige og forfærdelige drab. Klimakriser, natur og hav som lider. Sult og al for megen nød. Lokale donald trumper, som kun kan finde ud af at skyde på sheriffen. Lad det ikke slå ud os ud. Lad os finde vores styrker frem. De røde hjerter. Lad os handle, ændre, gøre. Lad os tage kampen for en bedre verden. Sige fra og sige til.
Sammen og i fællesskab.

Rigtig god 1. maj.