Læserbrev sendt til Frederiksborg Amts Avis (bragt samme dag på sn.dk) samt Hornsherred Lokalavis.

Sammen med de unge

Gennem det sidste halve år har jeg modtaget hele to opfordringer til at styrke arbejdet omkring de unge, Ungeråd og deres medindflydelse. Dels har Inge Messerschmidt, Dansk Folkeparti henvendt sig og dels har Charlotte Drue, SocialLiberal skrevet til mig. Det har resulteret i, at vi har haft nogle gode snakke om hvordan vi får endnu flere aktive unge i forhold til de mange demokratiske beslutninger.
Jeg har som borgmester oplevet hvordan det store elevråd, 7. – 9. klasse på bedste vis fik fordelt de 100.000 kr., som Frederikssund Kommune hvert år stiller på højkant til gode aktiviteter på skolerne. De unge var dygtige til at argumentere og lytte, forhandle og blive enige. Jeg har oplevet hvordan 9. klasse har diskuteret vigtige politiske dilemmaer i byrådssalen i spillet Markland og jeg ved at Ungerådet har haft op- og nedture i forhold til at aktivere de unge i beslutninger omkring deres by og kommune. Jeg har oplevet hvordan unge har taget medejerskab for udviklingen af Kulturhavnen og set hvordan mange unge kan samle sig, når vigtige emner brænder sig på. Og jeg ved at ny ledelse på unge-området helt sikkert kommer til at være et godt medspil på alt det der kan og vil komme til at foregår – på de unges præmisser.
Men både Inge, Charlotte og jeg og helt sikkert også andre byrødder er enige om, at vi kan styrke de unges muligheder for medindflydelse og samskabelse. Derfor vil fagudvalgene i efteråret diskutere, hvordan indsatsen og samarbejdet med og omkring de unge kan styrkes.
Vi har brug for de engagerede unge og brug for de unges stemmer.