Borgmesterens nytårshilsen 2023/2024

Nytårshilsen bragt på kommunens hjemmeside og i de lokale aviser omkring årsskiftet 2023/2024.


Snart siger vi farvel til 2023 og byder velkommen til et nyt år. Slutningen på 2023 blev stormfuld, idet stormen Pia kom på besøg med højvande i fjordene til følge. Der blev ydet en stor indsats fra beredskaberne, og på trods af de oversvømmelser som vi fik, var der heldigvis mange, som slap for vandet denne gang. Derfor kunne julen for de allerflestes vedkommende forløbe stille og fredeligt. Jeg vil gerne rette en stor tak til kriseberedskabet, fællesskaberne og sammenholdet for den store indsats, der blev lagt for dagen for at imødegå stormen og dens konsekvenser.

2023 var mit andet år som borgmester i Frederikssund Kommune. Det har været et aktivt år for mig som borgmester og for byrådet. Vi har igen i år indgået en budgetaftale, som hele byrådet står bag. Jeg synes, vi har lavet et solidt budget, som tilgodeser både by og land, velfærd og klima samtidig med fokus på udvikling af kommunen.

På det kulturelle område har 2023 budt på rigtig mange gode oplevelser. Især har året stået i cyklens tegn idet vi foruden det store cykelløb for børn – Kids Tour – og det traditionsrige Hansen Is-løb også har haft besøg af Post Danmark Rundt, der susede gennem Frederikssund og Hornsherred. Også musikfestivalerne Snake City Jazzfestival i Slangerup og Frederikssund festival samt Jægerspris Blomsterfestival, Blå Nat og events i Skibby har i år trukket rigtig mange af huse til god musik, hygge og godt samvær. Dertil har vi året rundt masser af sportsbegivenheder drevet af det rige foreningsliv, vi har i vores kommune.

Politisk har vi i årets løb nedsat to nye udvalg. De er det, der hedder §17 stk. 4 udvalg, som kan oprettes efter behov. Det ene udvalg skal arbejde med det gode borgerforløb og mødet mellem kommunen, borgere, erhvervsliv, foreninger og organisationer. Det andet udvalg skal arbejde med Frederikssund Midtby og hvordan byen kan blive en endnu bedre bolig-, handels- og turismeby.

Begge udvalgene er sammensat dels af byrådsmedlemmer, men også af borgere, erhvervsliv, repræsentanter for foreningslivet og medarbejdere i kommunen. Jeg ser meget frem til nogle gode debatter med både borgere, erhvervsliv, foreninger og mange flere, som kan give os en masse gode input til, hvad vi skal arbejde med i de kommende år.

I 2023 har vi også vedtaget Klimaplan 2045, hvor vi beskriver de klimamål og delmål for både CO2-reduktion og klimatilpasning, vi vil arbejde med i de kommende år. Planen bliver et vigtigt redskab i at skabe en grønnere fremtid for os alle sammen. Jeg har stor tiltro til, at hvis vi står sammen om at skabe forandringer, kan vi alle bidrage til den grønne omstilling.

Vi har også haft stor fremdrift på anlægsområdet, hvor særligt to projekter har fyldt meget i år. Det ene er færdiggørelsen af cykelstien til Kulhuse. En cykelsti, man har set frem til længe, og nu er den her endelig. Nu kan vi trygt cykle den smukke tur mellem Jægerspris og Kulhuse i sikkerhed på cykelstien. Det håber jeg, at rigtig mange af jer gør brug af.

Det andet projekt er byggeriet af Frederikssunds nye Kultur- og Havnebad. Det er et rigtig spændende projekt, som bygger på en ide fra Frederikssund Ny Initiativråd, der også har gjort et flot stykke arbejde med at søge fondsmidler. Jeg ser meget frem til, at vi kan indvie det i begyndelsen af det nye år.

Og så bygges der lige nu mange boliger mange steder i kommunen, blandt andet i Vinge, hvor vi ser en stor udvikling med blandt andet 187 nye lejligheder, et supermarked og 200 almene boliger. Vi har også vedtaget lokalplanen for Vinges første børnehus, og der er solgt mange grunde til parcelhuse og til tiny houses. Vinge vokser hele tiden, og det vil den blive ved med i de kommende år.

Også i Jægerspris, Skibby og Slangerup er der skudt nye boligområder op, og dermed kan vi se frem til en betydelig stigning i antallet af nye borgere i vores kommune i de kommende år.

Årets erhvervskonference blev holdt i Skibby i år med deltagelse af rigtig mange lokale virksomheder og gode oplægsholdere. Temaet var denne gang udfordringerne med at skaffe tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft. Et emne, der også er aktuelt hos kommunen selv. På konferencen fik vi vendt og drejet, hvordan vi kan skabe en stærk og dynamisk arbejdsstyrke, der kan sikre den økonomiske og sociale velfærd. Faglighed, frisættelse og gode arbejdsforhold står på arbejdslisten.

I 2024 kan vi se frem til, at den kæmpe store renovering af Willumsens Museum går i gang. Projektet har fået stor støtte fra en række fonde, der sammen med en bevilling fra byrådet gør, at museet nu kan ombygges og bringes ind i en helt ny liga. Det betyder, at museet kommer til at være lukket i et års tid indtil ombygningen er færdig. Men når de åbner igen, bliver det en fantastisk oplevelse. Det glæder jeg mig meget til, selvom det nok først bliver i 2025.

Over alt i kommunen oplever jeg store og små fællesskaber, og det er et godt afsæt for at komme godt ind i 2024. Jeg ser frem til at løfte de mange opgaver som venter. Man har jo lov at ønske fred og ro i verden – for det har vi helt bestemt brug for. Men jeg ønsker også, at vi i Frederikssund Kommune får et dejligt år. I fællesskab og fremdrift.

Godt nytår til jer alle.

Tina Tving Stauning
Borgmester