DMIs 150-års jubilæum - klimadebat

Tale ved borgmester Tina Tving Stauning til DMIs 150-års jubilæum og klimadebat. 7. marts 2023, festsalen, Frederikssund Gymnasium. 

Godaften og rigtig hjerteligt velkommen.

Jeg er meget glad for, at Frederikssund Kommune kan være vært for en del af fejringen af DMIs 150-års jubilæum, som jo foregår i en række danske byer. Så allerførst stort tillykke til DMI med jubilæet.

Frederikssund Kommune arbejder for at skabe en CO2-neutral og klimarobust kommune, der er rustet til fremtidens klimaforandringer. I vores klimastrategi har vi besluttet, at kommunen som virksomhed skal være fri af fossile brændsler i 2030, og at kommunens geografiske område skal være CO2-neutralt i 2045. Det var ganske ambitiøst, da det blev vedtaget. Det kan godt blive mere ambitiøst, men vi mangler hjælp fra regeringen i forhold til de snævre økonomiske rammer.

Byrådet har netop her den 1. marts vedtaget en Klimatilpasningsplan, som skitserer, hvordan klimaet i fremtiden vil ændre sig, og som redegør for de udfordringer, der vil påvirke Frederikssund Kommune. Og i kølvandet på både strategi og klimatilpasningsplan, har byrådet desuden udarbejdet en Klimahandleplan, som konkretisere både muligheder og vejen til en grønnere fremtid.

Udfordringerne kender I godt. Hvis man bor kystnært i Frederikssund Kommune, så kan man godt få nervøse trækninger, når DMI melder om storm fra nordvest. Så er der risiko for oversvømmelser.

Og vi har altså over 120 km kyststrækning og mange store vandløb, som bliver påvirket af klimaforandringerne. De øgede vandmængder og stormfloder får stor betydning for, hvordan vi indretter vores byer og det åbne land i fremtiden. Og det vil få store økonomiske konsekvenser, hvis vi ikke tænker klimaforandringerne ind i planlægningen. Vi skal derfor træffe fremtidsorienterede beslutninger, så byerne kan udvikle sig sammen med vandet.

Frederikssund Kommune har et meget varieret landskab og sjælden flora og fauna. Økosystemerne er meget påvirket af ydre faktorer som ændringer i temperatur, tilgængelighed af vand og kan forskubbe levevilkårene for arterne. Naturen og biodiversiteten i kommunen afhænger både af forandringer i det fremtidige klima, men også af vores beskyttelse og planlægning. Kystnaturen er unik og derfor skal vi tænke os om, når vi kystbeskytter.

Klimaforandringerne sker gradvist over tid, så selvom vi allerede nu oplever ekstreme vejr-hændelser, kan vi stadig nå at indrette os fornuftigt og minimere risikoen for skader.
Vi skal derfor handle - og handle nu - alle sammen.

Jeg glæder mig rigtig meget til at høre oplæggene fra DMI´s eksperter om de klimaforandringer, vi kan vente os i fremtiden – og det tror jeg også I gør.

Hjerteligt velkommen – og hermed ordet til DMI.