En rød/grøn budgetaftale med de blå

Tale ved budgetvedtagelse for 2022 og overslagsårene
”Traditionen tro holder alle gruppeformænd en tale i forbindelse med vedtagelse af budgettet for næste år. År 2022 og traditionen tro bliver det med en masse lovprisninger af, hvor godt dette eller hint er, men løser dette års budgetaftale de helt store problemer og udfordringer, som vi har i Frederikssund Kommune? Får børnene flere pædagogisk uddannede voksne i børnehaven, så der bliver reelle minimumsnormeringer? Bliver folkeskolen styrket markant til børnenes bedste eller bliver ventetiden markant mindre i forhold til at få den hjælp og pleje, som man behøver?
Svaret er nej.
Og man kan blive ved med at spørge; får vi markant forbedret naturbeskyttelsen og naturpleje? Større biodiversitet? Får vi sat ordentligt skub på den grønne omstilling? Kommer der flere lange cykelstier mellem vores byer eller kommer der nye boliger til voksne med handicap?
Svaret er nej
Jamen hvorfor går i socialdemokrater så med – sammen med alle de andre partier – med til at lave en budgetaftale for år 2022 og overslagsårene?
Det gør vi, fordi selv små skridt i den rigtige retning er bedre end ingen skridt. Det gør vi fordi vi vil være med til at presse på og bestemme, hvordan pengene skal bruges og det gør vi ikke mindst for at sikre velfærden.

Jeg har overfor pressen kaldt dette års budgetaftale en rød/grøn aftale med de blå og det har jeg, fordi det med årets budgetaftale er lykkedes at fastholde velfærden på de tre store områder børnehusene, folkeskolen og ældreplejen og det er vi som socialdemokrater glade for. Det glæder os også at alle partier nu er med til at fremrykke en daginstitution i Vinge og det glæder os, at alle partier nu begynder at forholde sig til de alt for store klasser, som nogle skoler har, til lærermanglen og til nødvendigheden af at få styrket folkeskolen og forældresamarbejdet. Det efterlyses. Samtidig rykker nye daghjem for ældre nærmere end hidtil med midler til reelt at kunne handle. Klippekortet bliver genindført til manges glæde og tilfredshed på kommunens plejehjem. Ledelsen af døgnplejen styrkes – ledelse er en af brikkerne til et godt arbejdsmiljø - og der bliver nu mulighed for at få den fornødne hjælp til at komme godt på plads, når man flytter på plejehjem og det hele bliver for svært i forhold til det økonomiske overblik.

To ting skal være i orden, når man vil velfærden. Økonomi og medarbejderne. Uden penge i kassen både i dag og i morgen, går det galt. Det har været hårdt at få økonomien på fode efter Vinge-skandalen, og vi synes at vi har ydet vores til at det ved fælles hjælp er lykkedes. Derfor har vi nu kunnet øge budgettet med 12 millioner årligt på et voksenhandicapområde. Tak for det alle sammen. Men med ubesatte stillinger og uden fagligt veluddannede medarbejdere kan vi slet ikke yde det, som en kommune som Frederikssund skal yde i forhold til velfærden. Derfor ser vi med stor ros og tiltro på, når direktion og Hovedmed i samarbejde samles om det fælles projekt Sammen om Frederikssund, og håber at I der igennem kommer et godt stykke i forhold til at tiltrække, fastholde og støtte op om de nye medarbejdere, som vi har så hårdt brug for i folkeskolen, i børnehusene og i ældreplejen.

Håbet for fremtiden ligger i den grønne omstilling. Selvfølgelig har vi afsat penge til flere folk, som skal tage sig af de nødvendige diger og da også bare en enkelt ekstra medarbejder til naturområdet, men de fire medarbejdere til den konkrete klimaindsats er alfa og omega i forhold til at komme i mål med konkrete handlinger, så kommunen indenfor egne rammer kan blive CO2 neutral Og ikke mindst for at kunne starte op med på det bredde samarbejde med borgerne, virksomhederne, ja hele erhvervslivet, ildsjælene og de andre og mange, som gerne vil. Ingen tvivl om at vi alle kommer til at omlægge ”en vane og en plejer eller to” i de nærmeste år alle sammen.

Kulturen, idrætten og alle de andre fritidsaktiviteter har ikke stået i første række, da driftsmidlerne blev prioriterede, men på anlægssiden bliver der et boost. Selv om Idrætsbyen forsat kan udbygges, er anlæg som Havnebadet, det Maritime Center, Willumsens Museum og Byens hus i Skibby blevet fastholdt i budgettet og desuden fået følgeskab af det grønne Colosseum i Slangerup og renovering af fodboldbanen på Pedersholm. . Det skal nok blive godt.

Anlægsønskerne har været mange og anlægsbudgettet er højt, men lad mig understrege – det tager ikke penge fra den daglige drift. Vi bruger de statslige rammer, der er udmeldt og samtidig får vi høvlet små 100 millioner af på den langfristet gæld. Det styrker driften, da renter og afdrag jo så ikke skal betales fremadrettet.

Socialdemokratiet vil gerne en hel kommune, hvor nærheden og fællesskabet kan eksisterer, uanset hvor man bor eller hvem man er.  Hvor der er en god service, god lokal skole, gode arbejdspladser og derfor også et godt erhvervsklima. En kommune, hvor ventetiderne er korte og hvor børn, voksne og gæster trives og er trygge.
Derfor tror vi også på at det er vigtigt at kunne komme frem og tilbage – på cykelstien - med den offentlige transport eller med naboen, som kører alligevel. Vi glæder os til, trods alt, at kunne få lavet nogle for-projekter i forhold til både cykelstierne, som stadig mangler mange steder i vores kommune, - i forhold til den offentlige transport og i forhold til de nye muligheder, der opstår i kølvandet på teknologien.

Fremtiden er rød/grøn og vi synes som socialdemokrater, at der trods alt med Budget 2022 er lagt en god bund eller basis, om man vil, i forhold til de forbedringer, vi ønsker for hele Frederikssund

Stor tak til alle borgere, ansatte og andre, der har sendt høringssvar ind til byrådet. Det er så vigtigt at få jeres synspunkter. Tak til direktionen, som har været en stor og kompetent hjælp i de mange og lange budgetforhandlinger. Tak til Hoved Med for jeres indspark på medarbejdernes vegne. Tak til hele den socialdemokratiske gruppe, som utrætteligt har deltaget aktivt på sidelinjen, selv klokken 22 om aftenen og tak til alle jer gruppeformænd for de mange, gode diskussioner gennem de sidste tre uger.
Som socialdemokrat er vi glade for at alle partier står bag budgetaftalen denne gang. Tak skal i have for samarbejdet.”

Tina Tving Stauning
Gruppeformand