Flagdag for udsendte og veteraner 2022

Tale til Flagdag for Danmarks udsendte og veteraner den 5. september 2022 ved borgmester Tina Tving Stauning.

God morgen alle sammen. Dejligt at se Jer her i dag på Torvet.

Dannebrog er netop gået til tops til ære for de danske udsendte og veteraner, og dermed rigtig hjerteligt velkommen til denne flagdag.

Da vi stod her for et år siden, var der nok ingen af os, der havde fantasi til at forestille os, at der i dag – et år senere – skulle være krig i Europa. Det er ikke desto mindre det sørgelige faktum efter at Rusland invaderede Ukraine i februar i år. Millioner af mennesker på flugt og krig og ødelæggelse.

Det er en fuldstændig uprovokeret aggression fra Ruslands side, der indtil nu har kostet mange livet – både soldater og civile – og har sendt millioner af ukrainere på flugt og her til Frederikssund. Heldigvis har aggressionen ført til et hidtil uset sammenhold i verdenssamfundet, og der er indført de hidtil hårdeste sanktioner mod Rusland. Det er mit håb, at disse sanktioner – om end det vil tage noget tid – vil kunne være med til at stoppe krigen og presse den russiske økonomi så hårdt, at styret på et tidspunkt er nødt til at opgive deres forehavende i Ukraine. 

Men sanktioner gør det næppe alene. Derfor har Danmark – som en række andre NATO-lande - sendt materielle bidrag til Ukraine. Det drejer sig både om militært isenkram, men også f.eks. udstyr til brandbekæmpelse.

Dertil har det danske forsvar bidraget ved at sende en bataljonskampgruppe til Letland. Her fungerer de danske soldater som beredskabsstyrker og bidrager dermed til NATOs forsvarsplaner. Kampgruppen blev indsat i maj i år og er på omkring 750 soldater.

Med denne indsats er danske soldater altså med til at sikre og bevare freden ikke bare i Danmark, men i alle NATO-lande.

Udover dette nye danske bidrag til den internationale sikkerhed – der er en direkte konsekvens af Ruslands aggression – så er Dannebrog allerede i forvejen repræsenteret en række steder i verden, hvor vores indsats har betydning for fred og sikkerhed.

Nogle af eksemplerne er:

I Mellemøsten, hvor danske udsendte er med til at overvåge våbenhvilen mellem Israel og dets naboer.

Danske udsendte hjælper også lande i Østafrika med at opbygge land- og flådestyrker.

Vi er med i NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Polen og de baltiske lande med fly og soldater.

Den danske flåde er med til at sikre sikkerhed for skibstrafik samt bekæmpe pirateri flere steder.

Og vi har også udsendte i blandt andet Korea, Mali, Irak og Kosovo.

Danmark er altså til stede rigtig mange steder i det internationale samfund, hvor vores udsendte er med til at sikre fred og stabilitet.

Jeg vil gerne sige en stor tak til alle Danmarks udsendte og veteraner. I har en vigtig mission i en tid, hvor fred og fordragelighed ikke står øverst på listen. I er med til at vise hvad Danmark står for – ude i verden – demokrati og frihed.
Jeg vil også gerne takke jer, der er i familie med vores udsendte eller veteraner. At blive sendt ud i længere tid er noget, der koster for familien. Selv om man kan tale og skrive sammen, er det et stort savn for enhver familie ikke at kunne være sammen. Savnet og usikkerheden om hvad der kan ske, kan være svært at have med at gøre, når kæresten eller ægtefællen, faren eller søskende sendes afsted i international tjeneste. 

Når vi hejser flaget i dag, så går vores tanker og vores tak netop til dem, som har sendt en far eller mor, en søn eller datter ud i verden på en mission for Danmark. Jeres opbakning er afgørende for, at Danmark kan yde de bidrag, vi gør ude i verden.

Tak for indsatsen og for jeres støtte!

Flagdagen er en fin begivenhed der giver anledning til at vi mødes, men hverdagen kan være en anden. Frederikssund Kommune har haft en samarbejdsaftale med Veterancenteret i et par år. Som en vigtig udløber af aftalen kan vi senere i dag indvie veterancafeen i Jægerspris. Det er et lokale, som kommunen stiller til rådighed, hvor veteraner kan mødes og få en kop kaffe eller deltage i fælles aktiviteter.

Jeg håber, at I vil blive glade for stedet, og at det vil blive til stor gavn for samværet og sammenholdet mellem veteranerne her i kommunen.

Om lidt vil vi lægge blomster ved mindestenen her på Torvet. Men inden da, vil jeg gerne byde velkommen til – og give ordet til:

Jesper Verner Ekman-Sørensen. Værsgod – ordet er dit. Tak.