Frokost i Borger- og Fugleskydningsselskabet Frederikssund

Tale den 19. august 2022 til frokost i Borger- og Fugleskydningsselskabet Frederikssund ved borgmester Tina Tving Stauning - i øvrigt første gang en kvinde var inviteret med.

Deres Majestæter – æresmedlemmer – X -majestæter og kære skydebrødre.

Mange tak for invitationen til at deltage her ved frokosten og for muligheden for som borgmester at sige et par ord.

Vi lever i en tid og i en verden, som snurrer hurtigere og hurtigere. Hvor begivenhederne er voldsomme og påvirker vores hverdag – hele tiden om vi vil det eller ej.  En omskiftelig verden, hvor dagen i dag ikke ligner dagen som kommer i morgen. I sådan en verden tror jeg og forstår jeg, at det er vigtigt, at have nogle faste holdepunkter – traditioner om I vil. Og selv om jeg jo står her i dag – hverken som ham eller hen, men som kvinde, så er jeres arrangement her i dag netop sådan en tradition, som er med til at skabe både samvær og sammenhold og sammenhæng – noget vi alle kan have brug for i en foranderlig verden. 

Frederikssund Kommune er et dejligt sted at bo. Det blågrønne Fjordland med to fjorde - jeg plejer at sige os med de to vestkyster og intet mere end 120 kilometer kyststrækning ud til både Roskilde Fjord og Isefjord.  Med havne, badestrande og skove, marker og enge. Med rige muligheder for dejlige naturoplevelser lige uden for hoveddøren. Jeg er stolt af at være en del af Nationalpark Skjoldungernes Land. Stolt af kommunen. Her er smukt. 

Og så er vi levende bysamfund og en fin købstad, hvor fællesskaber og foreningsliv – samt selskaber - er nøglen til livslange bekendtskaber og initiativrige ildsjæle.
Vi har højt til loftet og plads til alle faser i livet. Kompetente børnehuse, stærke skoler og uddannelsesinstitutioner - så grundstenen er lagt for fremtiden. Lad os prale langt mere af vores kommune. Det fortjener den.

Vi har et solidt erhvervsliv gennem store industrivirksomheder, små og mellemstore selskaber og spændende iværksættereventyr. Vi har masser af handelsmuligheder, mange markedsdage og gårdbutikker. Vi har et mangfoldigt og farverigt kulturliv, der nærer sjælen, hvor slotte, museer og gallerier danner rammen for historie og kunst – lokalt såvel som internationalt.
Alt dette samt vores placering er unik. Med den korte afstand til Hovedstaden er Frederikssund Kommune koblet på S-togsnettet og en motorvej er lige på trapperne. Borgmesteren og resten af byrådet presser på.

Alt dette forpligter. Derfor tænker byrådet og jeg grønt i alt, hvad vi gør. Bæredygtighed er kommet for at blive – både for miljøet, for jer, for os, for vores børn og for vores fælles fremtid. Og bæredygtighed er også det økonomiske og social. Vi har en solid, men stram økonomi og i Frederikssund Kommune vil vi fællesskabet - vi vil passe på hinanden. For jeg ved, at tryghed og omsorg er rammen for det gode liv. Et liv med energi, livsglæde og det at tilhøre samfundet. Både det store og det lokale. I købstaden, på landet, i vores små og større byer eller i vores nye by Vinge.

Vandet spiller en stor rolle i vores område – noget vi igen blev meget opmærksomme først på året, hvor vandstanden steg faretruende med Malik. Der skal flere diger til. Men også det ovenpå vandet har set bedre tider. Færgen Columbus, der sejler mellem Kulhuse og Sølager, kan ikke mere. Columbus er bygget i 1947 i Norge og sejlede indtil 1962 under navnet Vakre Maren. Først derefter kom den til Danmark, og blev ombygget og omdøbt. I år kan den altså fejre 75-års fødselsdag. Men alderen kunne desværre godt ses på skroget – hvem kender ikke det - og nu trænger den til en gevaldig overhaling eller fornyelse, hvis driften skal fortsætte. Byrådet fik heldigvis Columbus i gang igen i foråret. Heldigt for vores egne borgere, som skal krydse fjorden, men også for turister, der skal rundt i det danske sommerland. Det har stor værdi for vores kommune, at vi kan opretholde sejladsen også på tværs af fjorden.

Jeg er klar over, at rigtig mange af de tilstedeværende er aktive på den ene eller anden måde i erhvervslivet. Stor ros til jer. I gør det godt og er med til at skabe masse af gode lokale arbejdspladser. Jeg er jo på vej rundt og besøge de små og mellemstore virksomheder og det har været en positiv oplevelse, og… der er endnu flere solide virksomheder på vej. At se hvor glade, tilfredse og forventningsfulde Foss var, da vi sammen besøgte deres nye site i Vinge. Det var great. Firmaet Foss, der ellers har hovedkvarter i Hillerød og jo er en international virksomhed, bygger nu nyt - her. Henning Larsens tegnestue har lavet en stor, stor erhvervsbygning med en spændende trækonstruktion. Jeg glæder mig.

Vi mærker i øvrigt stadig rigtig god interesse for at være med til at udvikle Vinge. Stigende materialepriser og flaskehalse i leveringskæderne er selvfølgelig en udfordring for investorer, men troen på Vinge er der, interessen er stor, og den bliver næppe mindre, når færdiggørelsen af Frederikssundmotorvejen går i gang – senest i 2026.

I det hele taget er der generelt stor interesse for at leve, bygge og bo i Frederikssund Kommune. Der er flere og flere nye borgere, der tilvælger Frederikssund og større boligprojekter er i gang eller undervejs i de fleste af de større byer. Og for lige at vende tilbage til Vinge, så prøver vi nu også noget nyt, idet en kommende udstykning af parcelhusgrunde også kommer til at rumme plads til en gruppe tiny houses. Boliger på typisk 35 – 50 kvadratmeter og små grunde. Vi havde mere en 60 interesserede borgere forleden dag, som gerne ville høre mere om mulighederne.

I Frederikssund Kommune er vi også beriget af et meget rigt og varieret fritids- og kulturliv Se bare på selskabet her. Vores smukke natur bliver brug flittigt – både til vands og til lands.

Mange foreninger og mange fællesskaber som bylaug og erhvervsnetværk, idrætsforeninger og kulturfællesskaber. Det styrker det gode liv. Det er med til at styrke fortællingen om vores kommune Derfor er det også vigtigt for mig, at de gode rammer er til stede – at vi fik lavet en ny svømmehal, at der er kommet nye kunstgræsbaner og padelbaner.
Vores egnsteater er i fuld gang. Skaber vedkommende teater for store og små i en bygning, som bliver finere og finere. Vi har flere festlige musikfestivaler på højt niveau og med mange gæster og de traditionsbundne vikingespil har stadig fulde huse. De trofaste og flittige vikinger sørger for sværdkamp, fantastiske tablauer og gedigne historier til os hver sommer. Tak for det. Og så er vi en kommune med hele 8 biografsale til de lange vinteraftener. Uden frivillighed og sammenhold ville alt dette ikke lykkes. I gør det. Vi gør det. Sammen.

I aften skal i feste – nu med kvinderne ved jeres side. Pas på dem. Uden kvinder kan det være svært i længden.
I aften har vi også den officielle åbning af Kulturhavnen i Frederikssund. I er lovligt undskyldt for ikke at deltage i åbningen, men jeg håber bestemt, at mange af jer vil finde vej til havnen i løbet af weekenden og høre nogle af de mange musikalske indslag eller deltage i nogle af de mange aktiviteter.

Jeg håber, at dagen og aftenen må forløbe godt. At I får hygget og snakket, alt imens I holder traditionerne – de fleste traditioner i hævd samtidig med at I følger med tiden.
Alt det bedste med fugleskydning og alt det bedste for Borger- og Fugleskydningsselskabet Frederikssund.

Tak for ordet.