Læserbrev
Socialdemokraterne ønsker, at man hurtigt får en plejebolig, når man endelig er visiteret. Derfor vil vi ikke lukke pladser. Derfor vil vi genåbne pladser på Pedershave og Tolleruphøj, som er midlertidigt lukkede, og derfor ønsker vi at der laves en plan for udbygningsmuligheder og renovering af alle vores plejehjem i hele kommunen. Vi ønsker, at man som gammel kan blive boende i sit nærområde, hvor man har sit netværk og sin historie. Vi lever alle længere, og derfor skal både døgnplejen, sygeplejen og antallet af plejeboliger følge med. Socialdemokraterne kræver værdighed for vores ældre medborgere. Det fortjener de.
Jan Ohlsson spørger i et debatindlæg, om årsagen til den lange venteliste til plejebolig i Jægerspris. Når man bliver visiteret til en plejebolig, er man garanteret en plads inden 8 uger – første ledige plejebolig. Hvis man derimod ønsker at bo på et bestemt plejehjem, så venter man til der er en bolig dér, og man bliver sprunget over, hvis en anden på ventelisten er mere trængende til boligen. Så kan ventetiden være lang og i vores optik også al for lang. Ventelisterne på vores plejehjem er stigende. Det vil socialdemokratiet gøre noget ved. Vi mangler nemlig flere kommunale plejeboliger.

Venlig hilsen
Tina Tving Stauning, Borgmesterkandidat
Susanne Bettina Jørgensen, Næstformand i Velfærdsudvalget
Byrådsmedlemmer (A)

Mangler vi plejeboliger?