Ministerbesøg - Bedre psykiatri Frederikssund

En fin formiddag, hvor foreningen Bedre Psykiatri, Frederikssund sammen med pårørende fik sat ord på og fik delt erfaringer omkring deres pårørendes situation på bedste vis. Desuden en god dialog med sundhedsministeren Magnus Heunicke (S) og generalsekretæren i Bedre Psykiatri Jane Alrø Sørensen.

Velkomst ved borgmester Tina Tving Stauning den 22. august 2022, Elværket.

Velkommen til Frederikssund og Elværket, som jo er vores Kulturhus og har været det gennem 25 år. Nu bliver det brugt til kulturelle arrangementer og fungerer også som mødested for byens foreninger.

Jeg er glad for, at I har sat fokus på de pårørende her ved mødet i dag, for vi ved jo godt, at sygdom – og især psykisk sygdom- ikke kun påvirker den person, som bliver ramt af sygdommen – nej, det rammer hele familien.
Det er krævende at have en psykisk lidelse. Men det er også krævende at være pårørende til et menneske, som er afhængig af hjælp fra systemet.
Det påvirker både hverdagen, arbejdslivet, økonomien og nogle gange også helbredet at være pårørende til en med psykisk sygdom.

Her i Frederikssund kommune betragter vi de pårørende som en ressource.
Det skyldes især, at pårørende er dem, som kender deres familiemedlems liv og behov allerbedst.
Fra kommunens side vil vi gerne have den viden i spil og styrke det gode samarbejde med de pårørende.
Derfor har vi lavet retningslinjer for ”det gode samarbejde med pårørende”. Det er vigtigt at retningslinjerne kommer ud og leve ude i virkeligheden på vores institutioner og i vores forvaltninger. Og det er vigtigt, at vores medarbejdere kender dem og bruger dem. Her har vi politikere et stort ansvar at løfte.

Jeg ser frem til at høre indlæggene fra de 3 pårørende fra Bedre psykiatri i Frederikssund.

Endnu en gang stor velkommen til både ministeren og tak for initiativet.