Hilsen fra borgmester Tina Tving Stauning på den personalepolitiske konference 2023 om tillid og frisættelse i gode arbejdsfællesskaber for kommunens MED-udvalg, Roskilde Kongrescenter, 6. november 2023.

 

Kære alle sammen, kære MED-udvalg – lokale, del og hovedudvalg.

Så utroligt dejligt at se så mange til dagens personalepolitiske konference 2023. Jeg vælger at tolke det som at I alle er optaget af og gerne vil tilliden og frisættelsen i de gode arbejdsfællesskaber.

Som borgmester har jeg en drøm – en vision om, at alle kommunale arbejdspladser shiner af faglighed, af tillid, af tryghed og solide arbejdsfællesskaber.

Mit navn er som sagt Tina Tving Stauning. Jeg er jeres borgmester og dermed den øverste politisk tillidsrepræsentant for de mere end 46.ooo borgere i Frederikssund Kommune. Samtidig med at være den øverste politiske og administrative leder.
Det kræver også – lige som på hver og en af jeres arbejdspladser – åbenhed,  samarbejde, arbejdsfællesskab og en høj grad af tillid.

Jeg har' tillid til at I som medarbejdere og ledere yder det allerbedste indenfor de rammer, der politisk er udstukket og økonomien tillader. Hver dag. I skal vide, at jeres arbejde bliver påskønnet – det gør det - hver dag og i skal have tillid til at tæppet ikke bliver trukket væk under jer. Tryghed for - at det at kaste sig ud i mere ansvar, færre regler, mindre kontrol, MED-bestemmelse og faglighed ikke kommer til at koste. Samarbejde omkring at det grundlæggende arbejdsmiljø er i orden og at der ellers handles på det.

Jeg ved at der er en stor, stor grad af faglighed – på alle arbejdspladser. For uden jeres faglighed – og det at være en kompetent leder kræver også faglighed  - for uden jeres faglighed - der hver dag også bliver bragt i spil – giver vi ikke den bedste service over for de borgere, som vi arbejder for og med. Og skaber det attraktive arbejdsmiljø. Uden jeres faglighed kan vi ikke være Sammen om Frederikssund.

Jeg har en drøm – en vision om, at alle kommunale arbejdspladser kommer til at stråle af faglighed, tillid, tryghed og solide arbejdsfællesskaber.

Inden jeg blev borgmester, var jeg tillidsrepræsentant i mange år. Den gang kæmpede vi med manglende gennemsigtighed i beslutningsgangene, uklare politiske målsætninger, et stort dem og os, halvdårlig økonomi, stor arbejdsløshed og tvivlsom solidaritet og tilfældig ledelse mange steder. Den enkeltes faglighed var der, men vi havde ikke altid fat i, hvordan vi sammen – i arbejdsfællesskaber – kunne bringe fagligheden mere i spil og mangfoldigheden gjort til en styrke. Det var en anden tid den gang, meeeen vi må  alle – både ledelse og medarbejdere – til stadighed passe på og arbejde for netop åbenhed, tryghed, tillid, faglighed , arbejdsfællesskaber. Og ingen kan gøre det alene. Derfor er det så vigtigt for jer det jeres HovedMED har sat i gang. Derfor er det så vigtigt at I følger trop og deltager i arbejdet. 

Byrådet har i de sidste par år drøftet en af de største udfordringer  - ud over demokratiets krise,  velfærdskrisen og klimakrisen – nemlig manglen på medarbejdere til de vitale arbejdsopgaver i årene fremover.  Det er ikke nogen nem opgave og en opgave, der kræver mange tiltag.  Politisk har der blandt andet været fokus på at være en god praktikkommune, at have elever, at få vores unge til at vælge velfærdsuddannelser, at skabe gode vilkår for opvækst, skolegang. sv. At styrke erhvervslivet. Kulturlivet. Osv. osv. Kort sagt at være en attraktiv kommune. Og mere direkte har byrådet på sidste møde sat arbejdet i gang med frisættelse og regelforenkling.  Omdrejningspunktet er at arbejde med vaner og kultur, som står i vejen for, at I kan løse opgaverne bedst muligt til gavn for kommunens borgere. Få fokus på at fjerne unødige regler og arbejdsgange, så I i stedet kan bruge jeres faglighed til at skabe de bedste løsninger. Sammen.

Et enkelt politisk fagudvalg er allerede i gang med drøftelserne, men alle 23 byrådsmedlemmer er optaget af dette – at alle kommunale arbejdspladser kommer til at stråle af faglighed, tillid, tryghed og solide arbejdsfællesskaber. At unødige regler ophæves og at vi arbejder – sammen – til borgernes og dermed i sidste ende også til vores eget bedste.

Jeg tror på ingen måde at det bliver let eller overstået på en enkelt personalepolitisk konference. Der skal rykkes ved en del – vi plejer og vi har altid gjort. I skal turde give slip på regler og plejer – tit opfundet af os selv – I skal turde og ønske at gå ind i at tage et reelt medansvar for at arbejdet struktureres, planlægges, fungere på jeres arbejdsplads. I skal turde være åbne om, hvad der er svært og hvad der betyder noget. I skal turde give slip på bestemte roller og tage nye på jer – i fællesskaber, med respekt for fagligheder – i en tillid til fejl kan forekomme – den retter vi og lære af – og I en tro på at vi sammen – medarbejdere, tillidsfolk, ledelse, administration og politikerne - kan styrke både de gode arbejdsfællesskaber og det vi giver – hver dag – til kommunens borgere.

Jeg har en drøm – en vision om, at alle kommunale arbejdspladser kommer til at stråle af faglighed, tillid, tryghed og solide arbejdsfællesskaber.

Jeg tror på jer!
Kan I have en god dag.
Også i dag.
Tak.