Plads til leg og ophold i Vinge

Læserbrev

Sikke en artikel, som Frederiksborg Amts Avis bringer om byrum i Vinge i mandags. En artikel, hvor jeg ikke genkender de udtalelser, som jeg beklageligvis bliver tillagt.
Min og socialdemokratiets holdning er ellers klar nok. Lad os nu gøre det ordentligt, når vi planlægger og anlægger i Vinge. Asfalt er godt til veje, hvis primære formål er til bilerne, men i forhold til de to stikveje er det netop fællesarealer til leg, ophold og stille færdsel og dermed ikke bilerne, der er det primære. Derfor blev Deltakvarterets små sideveje tænkt med en anden belægning end asfalt. Ikke for at være fine og flotte, men for klart at signalere, at bilerne er sekundære.
Er der en økonomisk udfordring med dette, mener jeg at politikerne burde have taget stilling til det direkte, men den mulighed fik vi ikke. Borgerne skal altid tages med i beslutningsprocesserne, men ansvaret omkring det økonomiske skal vi som politikere tage ansvaret for. Derfor ville vi gerne have været taget med på råd.
På den socialdemokratiske byrådsgruppen vegne
Tina Tving Stauning