Samarbejdsaftale for flertalsgruppen Frederikssund Byråd 2022-2025

Frederikssund Rådhus 18. november 2021 

Der er i dag indgået en aftale mellem Det Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Fjordlandslisten i Frederikssund Kommune.  

Det Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Fjordlandslisten er enige om, at vi ønsker så bred en konstituering og samarbejde som muligt og at andre partier derfor tilbydes at deltage i konstitueringen. Vores samarbejdsgrundlag er i fællesskab følgende:  

∙ Vi ønsker så tidligt som muligt en vedvarende og åben dialog med borgere, faglige organisationer, erhvervsliv, foreninger, ildsjæle samt andre politiske partier samt ønsker at have fokus på at kommunen opleves tilgængelig, serviceminded, fagligt kompetent og ordentlig. 

∙ Vi prioriterer velfærden før skattelettelser og ønsker en bæredygtig økonomi og udvikling. 

∙ Vi ønsker både at styrke uddannelse, arbejdsmarkedet og erhvervslivet. Især den fælles grønne omstilling i erhvervslivet samt de små og mellemstore virksomheder har vores fokus.  

∙ Vi vil arbejde målrettet for at styrke den digitale infrastruktur for både at styrke borgeres digitale muligheder samt erhvervslivets behov. 

∙ Vi tager udgangspunkt i faglighed og tidlig inddragelse af medarbejderne. 

∙ Vi vil aktivt have fokus på arbejdsmiljøet i kommunen for at sikre attraktive arbejdspladser på skolen og i børnehusene samt arbejde for at få flere faguddannede pædagoger og flere faguddannede lærere.  Tidlig indsats og trivsel skal have særligt fokus.  

∙ Vi vil arbejde for at få flere medarbejdere med den nødvendige faglighed i døgnplejen og på kommunens plejehjem. Faglighed, nærvær og kvalitet skal kendetegne hjælpen fra døgnplejen og på kommunens plejehjem. 

∙ Vi vil sørge for, at den normering kommunen oplyser, afspejler den reelle virkelighed i kommunens institutioner.  

∙ Vi vil have fokus på indholdet i de kommunale udbud samt arbejds- og sociale klausuler og sikre kontrol, så kommunen og borgerne får, hvad vi har bestilt. 

∙ Vi ønsker en større økologisk andel samt grønne indkøb i kommunen. 

∙ Vi ønsker, at forslag til politiske beslutninger får udregnet deres eventuelle klimaaftryk, så det kan indgå i beslutningsprocessen. 

∙ Vi vil i løbet af 2022 opstille konkrete deadlines for de nødvendige klimatiltag med udgangspunkt i kommunens Klimahandleplan. 

∙ Vi vil aktivt arbejde for mere skov, mere vild natur, rent drikkevand og større biodiversitet. 

∙ Vi vil arbejde aktivt for flere boliger og flere bofællesskaber, også for unge og seniorer. 

∙ Vi vil arbejde aktivt for kunst og kultur til alle, uanset hvem man er og uanset hvor man bor.

 ∙ Vi byder flygtninge velkommen og styrker integrationen i forhold til bopæl, job og fritid. 

∙ Vi vil lave en Arkitekturpolitik med bred inddragelse for at styrke byerne og nybyggeriets udtryk samt funktionalitet. Lokalplaner er en kontrakt med borgerne, og er derfor som udgangspunkt gældende.

∙ Vi vil holde fast i visionen om Vinge – en grøn, mangfoldig, bæredygtig by bygget omkring fællesskaber og det grønne hjerte med en høj bykerne samt tæt og lavere bebyggelse i resten af Vinge. 

∙ Vi har fokus på at udvikle et hvert sted i kommunen med udgangspunkt i lokale forhold.

∙ Partierne bakker op om Tina Tving Stauning som borgmester og Søren Weimann som viceborgmester.

Således tiltrådt og underskrevet den 18. november 2021 

Kirsten Weiland, Fjordlandslisten

Rasmus Petersen, Enhedslisten

Søren Weimann, Det Radikale Venstre 

Tina Tving Stauning, Socialdemokratiet 

Anna Poulsen, Socialistisk Folkeparti