Skovrejsning ved Nordmandsskoven i Skibby

Borgmestertale ved skovrejsningsarrangementet sammen med Growing Trees Network, Miljøministeriet/Naturstyrelsen samt Frederikssund Kommune ved Nordmandsskoven i Skibby torsdag den 20. april 2023.

Kære alle
Det er dejligt og glædeligt at se i dag at den unge Nordmandsskov i Skibby allerede bliver større, til glæde for kommunens borgere. Nordmandsskoven blev etableret på et tidligere kommunalt ejet areal, der i 2018 blev overdraget til Naturstyrelsen med det formål at få  plantet skov. Nordmandsskoven er på ca. 27 hektar. De første træer blev plantet i 2018. Ved skovrejsningsområdets ydergrænser er der plantet brede skovbryn med mange forskellige træer og buske. I alt er der plantet 65.000 træer og buske, fordelt på 21 forskellige arter.

Med skovudvidelsen tilføjes 21 ha nyt skovområde som Naturstyrelsen har opkøbt. Heraf vil ca. 16 ha blive tilplantet med skov, imens 4 ha vil blive vådområder og lysåbne sletter m.m.

Skoven har mange gode formål, som at beskytte grundvandet, øge biodiversiteten, binde C02 Skoven skal derfor ikke kun bestå af træer af forskellige slags men også af hhv. lysåben og våd natur. Alt sammen levesteder til mange forskellige organismer – fugle, planter, insekter, padder, mosser, svampe mv. Det kan man kun glæde sig over som borgmester og som borger.

Nordmandsskovens udvidelse viser, hvordan nye værdier kan opstå og udvikle sig hastigt når vi går sammen i partnerskaber. Growing Trees Network, Naturstyrelsen, Frederikssund Kommune, Samt en række lokale borgere og organisationer, har alle været med i planlægningen af Nordmandsskoven og den nye skovudvidelse. 

Den nye skov, kommer til at indeholde 1800 meter nye stier, flere vandhuller, gamle trægrupper og blomstrende buske, der både vil give bedre oplevelsesmuligheder for skovgæster, samt som sagt mere biodiversitet.

Skoven får også en primitiv overnatningsplads hvor der kan opsættes telte og hængekøjer. Den opføres i samarbejde med de lokale spejdere.

Tak for samarbejdet til alle de involverede partnere. Tak til borgerne, som så hurtigt har taget stedet til sig og tak til alle ildsjælene, som har gjort skovrejsningen – nu endnu større og bedre – muligt.

Tillykke til os alle sammen.