Læserbrev. Svar til Jørgen Olsen fra Fjordlandslisten

Jørgen Olsen spørger i mandagens amts avis, om borgerne kommer til at betale op til 1600 kr. mere for den nye lovpligtige affaldsordning i Frederikssund Kommune og svaret er kort og godt nej, hvilke alle kan læse i sagsfremstillingen og referatet til byrådets dagsorden fra 24. marts, punkt 74.  Her har Teknisk Udvalg anbefalet en ordning, der vil forøge udgifterne for den enkelte borger fra 993 kr. til 1541 kr. I øvrigt den allerbilligste ordning af alle, der samtidig opfylder den nuværende lovgivning. Byrådet har samme dato tiltrådt beslutningen.
Vi ønsker desuden politisk i Frederikssund kommune til forskel for de allerfleste andre kommuner, at give naboer mulighed for at være fælles om spande. Både som husejere, som grundejerforeninger, ved udlejningsejendomme og omkring de almene boliger. Det står beskrevet i det nye Regulativ for husholdningsaffald, som netop er sendt i høring.
Både Jørgen Olsen og alle andre, der med Jørgens egne ord påpeger ”uorden”, er i øvrigt altid velkommen til at fakta-tjekke oplysninger. Så kan vi derfra tage de nødvendige politiske diskussioner og undgå skræmmebilleder og gisninger. Det må være ordentlighed.
Venlig hilsen
Tina Tving Stauning
Formand for Teknisk Udvalg
Frederikssund Byråd