Indlæg ved Frederikssund Erhvervs generalforsamling den 25. april 2022 ved borgmester Tina Tving Stauning.

Tusind tak for at kunne sige et par ord til FEs generalforsamling i dag. Det skal ikke være mange. Middagen venter jo.

Hvor er det godt at være sådan helt fysisk tilstede - sammen med jer alle sammen efter en laaaang periode med corona. Og ikke mindst til en ny virkelighed. Efter at jeg er tiltrådt som borgmester har der været 3 gange stormflodsvarsler, corona og vi har stadig mange - landets 5. højeste antal smittede - samt den forfærdelige krig i Ukraine med dags dato 33 ukrainere, der har fået ophold i Frederikssund efter særloven. En helt ny handelssituation i forhold til Rusland med himmelflugt på udgifterne til energi, gas og el.
Alt dette kræver samarbejde og fælles pres visse steder, men også fælles løsninger, så vi kan udvikle og omstille os. 

Men uanset disse vilkår, så er Frederikssund Kommune en attraktiv erhvervskommune og jeg forventer, at vi bliver endnu mere attraktive i de kommende år. Det sker selvfølgelig ikke af sig selv. Vi skal samarbejde tæt for at det kan ske.  Derfor er det vigtigst, at vi mødes igen og igen og få mafdækket, hvilke behov erhvervslivet har, når udvikling er dagsordenen.

Jeg ser tre helt store udfordringer i forhold til job og erhverv.

  1. Hvordan sikrer vi den grønne omstilling?
  2. Hvordan sikrer vi den helt nødvendige arbejdskraft?
  3. Hvordan sikrer vi, at hele uddannelsessystemet fra grundskolen til færdige ungdomsuddannelser matcher behovet hos vores virksomheder - store som små?

Den grønne omstilling presser på mere end nogensinde. Regering har samtidig netop besluttet, at Danmark hurtigst muligt skal være fri for russisk gasenergi. Det sætter også fart på den grønne omstilling. Regeringsudspillet Danmark kan mere II. peger på at vi skal firedoble den samlede produktion af vedvarende energi på land frem mod 2030. Dét skal vi se som muligheder for Frederikssund. Vi har lokalt vedtaget en Klimastrategi og en Klimahandleplan. Vi er godt på vej og jeg oplever at en hel del virksomheder også arbejder seriøst  med den grønne omstilling på mange niveauer. Der er potentialer. Vi kan for eksempel udnytter overskudsvarme endnu mere fra virksomheder. Gerne i et stort sammenhængende system. Vi er hinandens løsning. Vi skal tænke på tværs og i fællesskab skal vi løse den største udfordring pt.

FE har arbejdet godt og solidt med den grønne omstilling i flere år. De kommunale medarbejdere møder engagerede virksomheder, når de kommer ud og taler om grøn mobilitet og energiplanlægning, som led i arbejdet med klimahandlingsplanen. Tak for det. Men det er nødvendigt at tage endnu mere fat – der er ingen tid at spilde. Der skal sættes turbo på. Og vi skal gøre det sammen – erhvervsliv, kommune, uddannelsesstederne og andre gode kræfter.

Og hvordan sikrer vi den nødvendige arbejdskraft til jer som virksomheder? Jobcentret og FE gør en stor, proaktiv indsats for at matche de lokale uddannelser med behovet og finde de ledige, der matcher erhvervslivets behov. Det skaber mærkbare resultater. Det skal selvfølgelig fortsætte. Og alligevel lykkes vi ikke som vi gerne kunne ønske. Der er simpelthen for få, der kan tage ved og for mange job, som ikke kan blive besat.     

Som kommunens største arbejdsplads med knap 4000 ansatte står Frederikssund Kommune også med udfordringer i forhold til at sikre den nødvendige arbejdskraft. Vi bliver udfordret, hvis arbejdsstyrke er for lille og hvis der er for få med de uddannelser, som er nødvendige til at løfte velfærden, servicen og produktionen. Vores ældre kan ikke blive passet og vores børn har også brug for voksne, der har fagligheden med sig.

En bred palette skal i spil; folkeskolen, Campus, uddannelsessystemet, voksenlærlingeforløb, brancherelaterede forløb, flere i arbejde, udenlandsk arbejdskraft osv. osv. Her er ingen hurtige løsninger. Vi har et stærkt og dygtigt jobcenter, der står klar til at formidle kontakten mellem ledige og virksomhederne. I 2021 samarbejdede jobcentret med 293 virksomheder og I i erhvervslivet skal også have en stor tak for at tage praktikanter ind og yder en social indsats. Men vi skal ikke hvile på laurbærene. Der er behov for en øget og mere målrettet indsats. 

Til slut vil jeg lige bemærke, som I jo allerede ved, at vores infrastruktur er blevet markant forbedret med den nye bro og ikke mindst ophævelsen af brobetalingen. Ingen tvivl om, at dette samtidig med forventningen om motorvejen inden for en overskuelig gør, at vi bliver endnu mere attraktive. Vi mærker en kraftigt stigende interesse for virksomheder, der vil placere sig i Frederikssund. Jeg har oplevet virksomheder omtale den service og imødekommenhed de oplever i meget positive vendinger både hvad angår FE og Kommunen. Disse oplevelser har jeg ambitioner om, at I alle meget gerne skulle få del i. Vi skal som kommune være en solid samarbejdspartner i forhold til erhvervslivet. Vi skal yde en ordentlig og god service. Vi skal sikre at vi er agile og ikke fortaber os i små detaljer. Vi skal samarbejde på bedste vis om at få den rette arbejdskraft og vi skal sikre at vi lykkes med den grønne omstilling. I et tæt og frugtbart samarbejde. Derfor hedder fagudvalget Job, erhverv og kultur. Derfor arbejder vi i byrådet også på tværs.

Må 2022 være året, hvor vi  - forhåbentligt på bagkanten af coronaen og på forkant i forhold til den grønne fremtid – sammen løfter opgaverne bedst muligt.
Jeg glæder mig til at fortsætte samarbejdet. Glæder mig til den kommende erhvervskonference, som vi nu igen kan afholde og til at vi handler og løser, hvad der skal løses. Glæder mig til nye traditioner. Husk borgmester@frederikssund.dk – så er der kontakt.

Tak for ordet.