Virtuel tale ved Frederikssund Erhvervs-kur 2022

Jeg havde glædet mig - både til at se og hilse på jer og til at sige et par ord. Nu har coronaen spændt ben for min deltagelse, men tak for at jeg alligevel kan deltage på denne måde. 

Jeg forstår den usikkerhed, der kan være, når der sker et politisk skifte. Hvad finder de nu på? Bliver det sværere at drive min virksomhed? Hvad er det de gerne vil?

Og skal jeg sammenfatte det kort, så er det det bredde samarbejde, tidlig medinddragelse, solid velfærd og ordentlighed hele vejen rundt - med fokus på udvikling og den grønne omstilling. Kommunen skal være det sikkerhedsnet og den solide samarbejdspartner, som giver tryghed for det gode liv og de mange muligheder her og nu samt i fremtiden.
Med Folketingets vedtagelse af sidste års store Infrastrukturaftale er det også glædeligt, at Frederikssundmotorvejens færdiggørelse nu endelig bliver en realitet og at broafgiften på Kronprinsesse Marys bro er fjernet. Så kan vi sagtens have en holdning til rækkefølgen.

Som de fleste af jer sikker ved, har jeg fulgt både Frederikssund Erhverv og vores erhvervsliv tæt i de 20 år, jeg har siddet i Frederikssund Byråd.  Det har ligget som en helt naturlig del af mit socialdemokratiske DNA. At have et solidt  erhvervsliv og et godt arbejdsmarked.
Som medlem af FE’s bestyrelse har jeg fået en stor indsigt i de forskellige overvejelser, man gør sig i erhvervslivet.  Jeg tror Peter, at du i din indledning kort kom ind på  de forskellige vanskeligheder, man har oplevet i FE og ja særligt en lidt vanskeligere dialog. I dag er vi kommet igennem og kan starte på solidt samarbejde.

 

FE og byrådet indgik sidste år en helt særlig rammeaftale for perioden 2022-25. Netop den rammeaftale synes jeg sender vigtige signaler til kommunens erhvervsliv. Fra politisk side ønsker vi et tæt og konstruktivt samarbejde. Men det gode samarbejde skal jo ikke kun begrænse sig til det politiske. Både i Frederikssund Erhverv, men også blandt virksomhederne skal der være et godt samarbejde med den kommunale forvaltning – et samarbejde, som selvfølgelig skal går begge veje. Kun derved formår vi at skabe resultater. Her er vi godt på vej.

Med jeres nye byråd med hele seks nye medlemmer, fik I og vi også nye samarbejdsflader og starten på en anden politisk virkelighed. Vores fagudvalgs formand og næstformand skal nu på tværs af partiskel som makkerpar løfte de politiske dagsordener. Det tidligere Vækstudvalg har fået nyt navn og større indhold og hedder nu Job, Erhverv og Kultur. Dette er ikke bare en fiks ide fra en sen nattetime.
Jeg ser meget gerne, at vi i fællesskab bliver endnu bedre til at tænke og arbejde mere på tværs, herunder samtænke erhverv og kultur til vores fælles bedste.

Andre nye udvalg er kommet til; Klima, natur og energi samt Unge, fritid og idræt. Vi har i øvrigt i det politiske lovet os selv at arbejde indenfor de nye rammer og snitflader i to år, hvor vi så vil evaluere. Hvad gik godt og hvad fungerer ikke og så tager vi den derfra. Jeg har store forhåbninger til den nye struktur, selv om både I og vi godt ved, at det ikke er nemt at ændre vaner og plejer.

 

Jeg ser tre helt store udfordringer, næ måske fire de næste par år:

  1. Først en lokal udfordring – hvordan sikre vi nok plads/jord til at nye eller nuværende virksomheder kan bygge ud og bygge nyt?
  2. Hvordan sikrer vi den helt nødvendige arbejdskraft?
  3. Hvordan sikrer vi, at hele uddannelsessystemet fra grundskolen til færdige ungdomsuddannelser passer sammen med vores erhvervsliv
  4. Hvordan sikre vi den grønne omstilling?

Ingen af disse fire problemstillinger kan hverken kommunen eller I løse alene, men sammen kan vi en hel del!

Med hensyn til jord har jeg allerede sat i gang, at vi får kigget på, hvor vi kan udvide erhvervsmulighederne. Så langt, så godt.

Men at sikre arbejdskraften de næste mange år, få uddannelserne til at matche behovet og ikke mindst få sat turbo på den grønne omstilling kan vi kun lykkes med i fællesskab.

Ja - erhvervslivet har behov arbejdskraft og gerne den rigtige arbejdskraft – men det kan ikke ses som isolerede behov. Som kommunens største arbejdsplads med knap 4000 ansatte står vi med de samme udfordringer, som I gør. For lille en arbejdsstyrke og for få med de uddannelser, som er nødvendige til at  løfte velfærden, service og produktion. En bred pallette skal i spil; folkeskolen, Campus, udannelsessystemet, voksenlærligeforløb, brancherelaterede forløb, flere i arbejde osv. osv. Her er ingen hurtige løsninger


Jeg brænder for den grønne omstilling. Uden den grønne omstilling, kan resten på en al for kort bane være lige meget. Og jeg noterer mig med tilfredshed, at vores statsminister nu også melder sig ind i kampen ;). Vi kan nemlig ikke løfte alle opgaverne i kommunen. Vi kan kun løfte alle opgaverne i fællesskab.

Derfor er jeg glad for at byrådets har vedtaget en Klimastrategi og ikke mindst en Klimahandleplan med klare mål. Der er nok at tage fat på – transport – omlægning af energikilder – bæredygtig produktion. Jeg ved, at FE har arbejdet godt og solidt med den grønne omstilling i flere år og jeg ved, at I som virksomheder tager godt fat på mange områder. Tak for det – og samtidig har vi til sammen mange, mange opgaver frem foran os, som vi – mange i fællesskab – skal komme i mål med på få år.

Fornyligt var jeg til en ganske interessant workshop omkring bæredygtighed – både den sociale, den miljømæssige og den økonomiske  - med professor Steen Hildebrandt – Hans tese var, at vi nødvendigvis måtte være i en evig bølgebevægelse. Det var nødvendigt at have visionerne – drømmene i behold og holde fast i dem – på toppen – men ikke blive der – samtidig skulle vi heller ikke blive i hverdagen, der hvor vi plejer – det trygge – som vi altid har gjort. Bølgebevægelsen er en nødvendighed.

Jeg har et par ønske til jer FE og vores lokale erhvervsliv.

Husk afsættet er godt - erhvervslivet er i inde i en stærk udvikling og kommunen har nu en robust økonomi og med en positiv byudvikling hele i kommunen. Brobetalingen er væk og motorvejen kommer

Jeg har et par ønsker om,  

-at vi i fællesskab begraver fortidens historier om alt det, som ikke fungerede, om for få penge og for dårlig service. Er der et problem, så løser vi det.

Jeg har et ønske om,
-at endnu flere virksomheder involverer sig på flere planer i vores kommunes ve og vel.
Det er ikke alene et spørgsmål om, at vi i fællesskab samarbejder mere om at styrke mulighederne for dem, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Mange virksomheder gør allerede en stor indsats her, og jeg oplever i det hele taget et positivt samarbejde mellem erhvervslivet og vores Jobcenter om denne vigtige opgave. 

Jeg ser gerne flere samarbejder med erhvervslivet, der er rettet mod andre områder – herunder i forhold til kultur- og fritidslivet.

- Og jeg ser gerne flere samarbejder omkring hele den grønne omstilling.
Her er vi afhængige af hinanden. Lad os sammen - gå forrest  -som en samlet kommune med ambitiøse planer og initiativer. Indsatserne skal sikre en grøn omstilling med fokus på klima, energi og bæredygtighed.
Jeg fornemmer en øget interesse fra erhvervslivets side om en tættere dialog og et endnu bredere og bedre samarbejde – den vil jeg gerne som borgmester gå i front med og for.  

Som afrunding vil jeg gerne gentage, at jeg er ked af ikke at kunne være fysisk tilstede i dag, men at jeg som borgmester glæder mig meget til samarbejdet med FE og erhvervslivet, og at jeg håber, at vi i fællesskab kan skabe gode og solide resultater. Corona gav en del benspænd i årets begyndelse, men med forårets komme, vil jeg også komme rundt og besøge en række små og mellemstore virksomheder i kommunen.

Jeg glæder mig til at styrke dialogen og samarbejdet mellem erhvervslivet og kommunen.
Jeg glæder mig til at løfte opgaven.
Tak for opmærksomheden.