Vedligeholdelse af kommunens bygninger

Indlæg på byrådsmødet til sag 77, marts 2021
Der er alt for få penge til de mange opgaver, som burde gøres på de kommunale bygninger. Især vil jeg henlede jeres opmærksomhed på bilag 3, https://www.frederikssund.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Byraadets-moeder/2021-03-24/referat) som beskriver endda meget store opgaver, som bør gøres indenfor de næste få år.
Det er mit håb, at vi kan indhente efterslæbet på kommunens bygningsmasse. Ind imellem hører jeg enkelte byrådskollegaer sige, at vi blot kan sælge nogle flere bygninger og rykke sammen på færre kvadratmetre. Det kan være en lille del af løsningen, men det er nødvendigt at bruge flere midler end afsat, hvis vi skal stoppe at vores fælles værdier ja lige netop taber i værdi.