Bæredygtighedstemauge og skovrejsning på Campus Frederikssund

Borgmestertale ved skovrejsning på Campus Frederikssund, bæredygtighedstemaugen i uge 38, den 22. september 2023 mellem Frederikssund Gymnasium og UNord.

Godmorgen og tak for invitationen til skovrejsning af Campus Frederikssunds egen 2030-skov.

I dag rejses endnu en 2030-skov i Frederikssund Kommune. 2030-skove er små kompakte mini-skove, som på trods af deres lille størrelse har et stort grønt aftryk - og det har vi brug for.

Tørke, oversvømmelse, kulde og ekstrem varme slår rekorder hvert år. Og jeg ved at mange af jer spekulere på, hvad man som enkeltperson kan gøre mod så enorme udfordringer. Opgaven at skabe en grønnere fremtid hviler selvfølgelig på os politikere, men vi/I kan alle bidrage.

tag skoven her: Den vil i løbet af ganske få timer blive rejst af jer, over 800 elever på tværs af skoler, hvor hver elev planter deres helt eget træ. Skoven er et ganske godt eksempel på de grønne løsninger udtænkes og udføres i fællesskab - af børn, unge og voksne. Skoven vil fremadrettet blive et afsæt for jordnær, sanselig undervisning med en tæt forbindelse med naturen.

I har i løbet af denne uge været i berøring med mange elementer af den grønne omstilling. I er blevet undervist af andre unge fra andre skoler i en række fag. Den grønne omstilling kræver ikke blot viden om biologien og geografien, men også om innovative metoder til at omsætte tanker til handling. Det har I fået lov til at prøve kræfter med i denne uge, og lad os håbe at det kan være et springbræt ud i fremtiden for jer. Hvis I har grønne ambitioner, så vil skolerne, bibliotekerne, Makerværket, foreningerne og politikerne hjælpe jer med at gøre dem til virkelighed!

For vi har store ambitioner for naturen og den grønne omstilling. For os handler det om at passe på vores natur, og vi vil derfor sikre, at vi efterlader naturen rigere end vi modtog den. Det går samtidig hånd i hånd med vores klimaindsatser som både er mange og spænder vidt. Fælles for både natur og klima er, at vi som kommunal organisation, eller jeg som borgmester, ikke kan gøre det alene. Derfor er det meget vigtigt at vi hjælper hinanden.

Kommunens mantra "Sammen om Frederikssund" er meget synligt i dette projekt: Bibliotekerne, undervisningsinstitutionerne, forvaltningen, erhvervslivet og foreninger har alle givet en hånd med. Hvis vi skal løse de nutidige og fremtidige klima-, bæredygtigheds- og biodiversitetsudfordringer, så kræver det en fælles indsats, så de gode ideer og intentioner kan udfoldes og realiseres. 

Tak til Slots- og Kulturstyrelsen, Nordea-Fonden og kommunens egen biodiversitetspulje til at støtte op om den grønne omstilling lokalt. Tak til de mange ildsjæle og frivillige som gang på gang møder op og lægger timer og energi i at gøre Frederikssund mere grøn.

Og sidst men ikke mindst, tak til jer elever og studerende for jeres flotte og imponerende indsats i løbet af temaugen. Hvis dagen i dag er en fest, så er den for jer.

Stort tillykke med rejsningen af jeres skov. Og mon ikke vi så skal i gang nu?!