Replik (læserbrev) til Jørgens Bechs læserbrev ”Hvad sker der?

Jørgen Beck, Venstre udtaler sig desværre mod bedre vidende i sit læserbrev fra i søndags.

Hele byrådet fik allerede fredag aften en status omkring det store hjælpearbejde i forhold til de ukrainske flygtninge. Her kunne alle byrådsmedlemmer læse, at Frederikssund Kommune har nedsat en task force på tværs af fagområder og ligeledes nedsat en arbejdsgruppe, der koordinerer det praktiske. Sammen med frivillige borgere og foreninger arbejder centret også med at koordinere tilbud om hjælp fra borgere og virksomheder.

Desuden har Frederikssund Kommune udarbejdet en informationsside om konflikten i Ukraine på kommunens hjemmeside Konflikt i Ukraine - Frederikssund Kommune med en kontaktformular til de mange borgere og virksomheder, der henvender sig med tilbud om hjælp, Kontakt os om Ukraine - Frederikssund Kommune. Frederikssund Kommune har ligeledes oprettet en hotline, hvis der er brug for kommunens hjælp uden for almindelig åbningstid i forbindelse med ankomst af ukrainske flygtninge til kommunen.

Både jeg og administrationen har i ugens løb fået henvendelser fra borgere, som ønsker at hjælpe ukrainske flygtninge. Vi ved, at der er ankommet 7 kvinder med børn, som er indkvarteret hos private. Endvidere er vi opmærksomme på, at en borger er på vej til den polske grænse med tæpper og mad. Han ønsker at tilbyde fem ukrainere et lift til Frederikssund. Som en midlertidig løsning på denne akutte situation bliver de nyankomne ukrainere indkvarteret på Skuldelev Kro fra på søndag.

I Frederikssund Kommune følger vi situationen i Ukraine tæt, og vi er løbende i dialog med de relevante myndigheder, Kommunernes landsforening og frivillige, så vi sikrer en samlet professionel og koordineret indsats.

I øvrigt bemærker jeg, at også Venstres tre økonomiudvalgsmedlemmer bakkede op omkring tiltagene, lige som resten af byrådet gjorde efterfølgende. Tak for det.

Mon tiden ikke er til, at vi står sammen om den store indsats med at hjælpe de ukrainske flygtninge på bedste vis?! Fake News og politisk drilleri kan ikke bruges i en tid med krig og grusomme følger.Venlig hilsen
Tina Tving Stauning
Borgmester