Lovgivningen gælder også for vores børn

Læserbrev til de lokale aviser

Der er en del debat i øjeblikket på TV og på de sociale medier med en påstand om, at Frederikssund Kommune bevidst laver langsom udredning og visitering på børneområdet. Det kan jeg meget klart sige, at det gør kommunen ikke. Det er ulovligt og det er ikke noget, nogen medarbejdere eller politikere i Frederikssund Kommune ville kunne acceptere. Vi arbejder for at alle kommunens børn og unge får den støtte og omsorg, der skal til.

Rygterne om langsom udredning og visitering stammer fra et gammelt dokument, der blev lagt på en orienteringssag til Uddannelsesudvalget tilbage i 2018 i den tidligere byrådsperiode. Det var ikke en beslutningssag, og dokumentet blev ikke lagt op som forslag til, hvordan man kunne spare eller lignende. Det var en nøgtern opremsning af, hvilke håndtag man kunne skrue på økonomisk. Jeg ved ikke, hvorfor langsom udredning og visitation kom med i det dokument. Det skulle det i min optik aldrig have været. Det er at gå mod lovgivning og det er aldrig et håndtag man kan skrue på. Selvfølgelig blev det også hældt ned ad brættet dengang. Derfor er det heller ikke et notat, der bliver arbejdet efter – og det kommer heller ikke på tale, hverken fra politisk side eller i administrationen.

Faktisk er der gennem årene blevet tilført flere penge til området. I 2020 blev der givet en ekstra bevilling på 18 millioner kroner til hele det specialiserede børneområde, så der var penge nok til blandt andet at visitere elever til specialundervisningstilbud, hvis det var det rette for dem. Hos TV2 Lorry kan man fejlagtigt læse, at Frederikssund Kommune sparede 2,5 millioner kroner på området i 2020. Men i virkeligheden blev der ikke sparet noget, der blev blot ikke brugt hele den ekstra bevilling på 18 millioner kroner. Altså et mindre forbrug end forudsagt.

Der er gennem de senere år blevet arbejdet på at forbedre arbejdet på det specialiserede område og dermed indsatserne for de børn og familier, som har brug for en særlig støtte eksempelvis på grund af handicap. I Center for Familie og Rådgivning har der desuden været et task force forløb med Socialstyrelsen, som har ændret på arbejdsgange og hjulpet medarbejderne med at blive endnu dygtigere til at håndtere sagerne. I Center for Børn og Skole på Rådhuset er der lavet en ny organisering, der blandt andet har styrket PPR, pædagogisk psykologisk rådgivning. Det nuværende fagudvalg Skole, klub og SFO har i år besluttet at igangsætte en lignende analyse af specialundervisningsområdet for at sikre, at ressourcerne bliver brugt rigtigt og til gavn for eleverne i både den almene folkeskole og i specialundervisningstilbud.

Jeg oplever på landsplan, at flere og flere børn har brug for specialundervisningstilbud eller anden form for støtte, og at kommunerne bruger flere penge end nogensinde før på området. Uden den fornødne kompensation fra statens side. Sådan er det også i Frederikssund Kommune. Vi bliver nødt til at kigge nærmere på, om vi gør tingene rigtigt eller om vi kan gøre det anderledes. Det ved jeg, at fagudvalget er optaget af og det er blandt andet derfor, der bliver igangsat en analyse af området. Vi skal bruge de nødvendige ressourcerne og jeg ønsker, at så mange børn som muligt skal have et skoletilbud i et inkluderende fællesskab og stærke læringsmiljøer. Et skoletilbud og den støtte og hjælp, som er det rigtige for dem.


Venlig hilsen

Tina Tving Stauning
Borgmester