"Vi vil gøre det ordentligt"

Svar til en lokal FGU-elev

Kære Freya

Du kan se vores lokale Valgprogram på hjemmesiden https://tinatvingstauning.dk/blog/valgprogram-2022/
 
tinatvingstauning.dk
Valgprogram 2022-2025
Socialdemokratiet i Frederikssund
“Vi vil gøre det ordentligt”

Indledning
Vi vil gøre det ordentligt og sætte den helt nære velfærd og tryghed først, så enhver, uanset alder og køn, bliver hørt og bliver hjulpet, når der er brug for det.Vi vil gøre det ordentligt. Sikre en sund økonomi både på den korte og den lange bane og tillade os at have visioner og drømme for fremtiden.Fællesskab, tillid, solidaritet og ordentlighed er vores grundlæggende værdier og grundlaget for vores ønsker for fremtiden.Fællesskaberne, hvor enhver gør sit bedste og hvor vi hjælper hinanden i kampen for de bedste stunder for dig og mig.Tilliden, solidariteten og demokratiet har vi en grundlæggende og lang tradition for. Vi stoler på hinanden og tror på medinddragelse, når beslutningerne skal tages. Vi viser hinanden den tillid, der er så bydende nødvendig for at samarbejdet, rettigheder og pligter følges ad. Det er den eneste farbare vej. Tillid går hånd i hånd med ordentlighed. Ordentlighed i det politiske arbejde, ordentlighed i beslutningerne og ordentlighed over for borgerne og økonomien..."

Her kan du se, at vi bruger sloganet: " Vi vil gøre det ordentligt" - og begrundelsen kan du læse i forordet til Valgprogrammet.

Håber du kan bruge dette og godt valg og skoledag.

 
Med venlig hilsen
Tina Tving Stauning